I-sze warsztaty plastyczne „Braterstwa puszczy”

Pierwsze warsztaty plastyczne i inscenizacyjne dla dzieci i rodziców związane z „Braterstwem puszczy” zorganizowała Fundacja X już w maju 2018 roku, czyli na rok przed wydaniem pierwszej księgi cyklu. 

Spotkanie odbyło się w Alpinarium Nadleśnictwa Supraśl w Kopnej Górze. Dzieci pod kierunkiem znanego plastyka Adama Obuchowicza portretowały bohaterów opowieści, Joanna Dolecka prowadziła zabawę inscenizacyjną, w ramach których dzieci i rodzice odegrali scenki z opowieści. 

Kolejne warsztaty ilustracyjne dla dzieci, już po wydaniu pierwszej księgi „Braterstwa” prowadziła Anna Juchnowicz, ilustratorka, dr nauk plastycznych pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Warsztaty odbyły się w ramach Festiwalu Książki Artystycznej dla Dzieci organizowanego przez białostocką Galerię Arsenał.